The Blue Mountain Trail

The Blue Mountain Trail är vår stora händelse vart år. Vi startade i liten skala men eftersom åren går har omfattningen och antalet besökare ökat. De senaste åren har vi haft 10 stager under 2 dagar.

Vår målsättning är att stagerna skall hålla hög klass och vi försöker ligga i framkanten vad beträffar målspel mm.

Tävlingen arrangeras helgen före eller efter midsommar, beroende på midsommars tidpunkt i Juni. Nästkommande tävling är helgen den 1-3 Juli 2011.

Kommentera