Styrelse & sektionledare

Styrelse för SPK 2018
Post
Namn

Ordförande

Patrik Hedlund

Ledamot Vice Ordf.

Joakim Wiklund

Ledamot Kassör

Bert-Åke Sjödin

Ledamot Sekreterare

Fredrik Zetterberg

Ledamot

Christer Dufvenberg

Ledamot

Martin Nygård

Ledamot

Fredrik Nilsson

Adjungerad Web/Data

Dan Staf

Ledamot/bitr Kassör

Peter Sjöberg

Ledamot

Mats Parhammar

Suppleant

Rickard Joneström

Suppleant

Christer Backlund

Suppleant

Tony Söderlund

Suppleant

Alan Pettersson

Övriga valda funktionärer

Ordinarie skyttealliansen

Mats Parhammar

Suppleant skyttealliansen

Dan Lindblom

Valberedningen, Kallande

Conny Valkebäck

Valberedningen

Jörgen Wennberg

Hemsidan

Webmaster

Dan Staf

Revisorer

Revisor Kallande

Bo Åström

Revisor

Lars Eriksson

Revisor Suppl.

Johan Kron

Sektionsledare SPK

Namn

Precision ansv.

Lennart Holmberg

Precision Sportskytte bitr.

Bert-Åke Sjödin

Precision Nationellt bitr.

Dan Lindbom

Precision Nationellt bitr.

Joakim Wiklund

Fältskytte

Jörgen Wennberg

Fältskytte Bitr

Bert-Åke Sjödin

Fältskytte Bitr

Mikel Irmalm

PPC

Fredrik Nilsson

PPC bitr

Mattias Nyqvist

Kortpip/korthållsfält

Stefan Holmgren

Kortpip/korthållsfält Bitr

Saknas, intresserad?

Bowling-pin

Rickard Joneström

Bowling-pin bitr.

Saknas, intresserad?

Metallsilhuett

Jack Rönström

Metallsilhuett bitr

Saknas, intresserad?

IPSC

Mats Parhammar

IPSC bitr

Peter Svedberg

Svartkrut

Jack Rönström

Svartkrut Bitr

Saknas, intresserad?

Western

Joakim Blom

Western bitr

Peder Berggren

Kommentera