Nybörjare

För att få deltaga vid skjutning i SPK´s regi så måste man ha genomgått en grundutbildning och erhållit pistolskyttekortet. Om man redan har detta från tex en annan klubb så söker man enbart medlemskap i SPK. Om man saknar detta så skall man gå våran grundutbildning för att få deltaga och skjuta i SPK´s regi.

Vi eftersträvar att alltid genomföra en kurs per år. Men finns det underlag så kör vi två kurser

 

 • Vårkursen startar i regel under februari månad.
 • Höstkursen startar i regel under oktober månad. 
  Kursdag är söndagar mellan klockslagen 15:00 – 18.00. Plats är våran hall i Lillhällom samt en fält tävling på Blåberget.
  Nybörjarkurs hos SPK
  Kursavgiften är 1300:- plus medlemsavgift (obligatorisk). Betalar du medlemsavgift vid vårens kurs, så täcker den för kalenderåret ut.
  Betalar du medlemskap vid höstkursen, så räcker medlemskapet för nästkommande år (totalt ca 15mån).
  Kursens längd är 10 veckor.
  Varje kurstillfälle, som normalt hålls en gång/vecka, är ca: 3 timmar långt.
  Ammunition, lånevapen samt övrigt utbildningsmaterial ingår i kursavgiften
  Lägsta ålder för att gå kurs för krutvapen är 14 år. Målsman måste då medfölja under hela
  kursen.I slutet av varje kursomgång hålls ett teoretiskt prov, för att kontrollera att deltagarna har
  tillgodogjort sig utbildningen.
  Det ingår även en ”bantävling” och en ”fälttävling” i varje kursomgång.
  Detta är dock endast för att alla deltagare skall få prova på att tävla.OBSERVERA ATT:
  Kursavgiften SKALL vara betald senast 3:e kurstillfället. Vid avhopp under kursen
  återbetalas inga pengar alls.

  Bra att veta är också att när det blir dags att skaffa er första vapenlicens så måste följande
  kriterier vara uppfyllda för att klubben skall skriva ett aktivitetsintyg åt er:

  1. Kursavgiften/medlemsavgiften skall vara betald.
  2. Ni måste vara godkänd i Grundkursen.
  3. Ni skall aktivt ha deltagit i skytteklubbens ideella arbete. Detta innebär att ni är med
   och hjälper till, så ofta ni kan när klubben efterlyser hjälp vid olika aktiviteter. Med
   aktiviteter menas i detta sammanhang städ-,  reparationsdagar eller tävlingar.
  4. Ni skall ha deltagit i minst 12 st tävlingar och/eller träningar de senaste 6 månaderna.
  5. Ni måste också ha varit medlem i klubben i minst 6 månader för C-vapen, och 12
   månader för grovkalibrigt vapen.
   Observera att medlemskapet räknas från den dagen då ni betalade in års- och
   kursavgiften inför nybörjarkursen.
  6. Skjutkortet (det rosa) skall inlämnas med bronsfodringarna ifyllda efter avslutad
   kurs för att kursen skall räkans som godkänd och för att man skall få tävla/träna på
   egen hand. Kortet skall därefter inlämnas årligen (senast 30/11) som underlag för
   märken samt vid licensansökan (vid licensansökan måste däremot guldfodring vara godkänt som kompetensprov).
   Kortet signeras av en av styrelsen betrodd person, t.ex Skjutledaren.

  Exempel på kostnader och annat:
  Först och främst måste man vara 18 år för att få inneha licens för krutvapen och för att få
  licensen beviljad måste man kunna intyga att man är innehavare av ett vapenskåp. Ett skåp
  kan köpas för ca: 2000 – 6000kr. Är man jägare och har ett skåp redan behöver man
  naturligtvis inte köpa ett till.

  Ett eget första vapen (22lr C-vapen) kostar oftast mellan 1000 – 5000kr (finns givetvis dyrare vapen). Klubben har dock GRATIS lånevapen för klubbmedlemmar som får lånas på plats under uppsikt av skjutledaren.

  Licensansökan hos polisen, kostar 700kr för det första vapnet och därefter 250kr/vapen.

  Kaliber 22 ammunition till en tävling kostar ca: 30 – 40kr, grovvapen ca: 150 – 200kr/tävling.
  Inga startavgifter på klubbtävlingar tillkommer eftersom detta ingår i årsavgiften.

  För att anmäla sig till nybörjarkursen går ni tillväga enligt nedan:

  • Lämna in en medlemsansökan och ett utdrag från polisens belastningsregister,
   observera att utdraget ni får skickat till er från polisen skall lämnas till oss i
   oöppnat skick. OBS! Ni blir inte godkänd medlem fören ni har inkommit med detta utdrag och förutsatt att det ser OK ut!
  • Ansökningshandlingar för medlemsansökan i klubben finns på vår webbsida,
   (http://www.sundsvallspk.seunder ”Blanketter”.
  • Polisutdraget beställs via polisens webbsida (Begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister, enskild person), http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/ Dokumentet fyller ni i och skickar det sedan till polisen. Har ni inte tillgång till skrivare kontaktar ni närmaste polisstation så hjälper de er.

  Styrelsen fattar sen beslut om du blir antagen utifrån referenser, utdraget ur belastningsregistret mm. Styrelens uppdrag från medlemmarna är att se till att vi inte får in en olämplig person i en miljö där vapen hanteras! Alla medlemmar skall känna sej trygga att deltaga i skjutning i vår regi! Efter att ni blivit antagen hos SPK blir ni kontaktade via brev eller telefon.

 

Kommentera