Pistolskyttekortet

Som många känner till, måste man inom golfsporten inneha så kallat grönt kort för att få utöva sporten. För att få kortet, måste man avlägga prov, såväl praktiska som skriftliga.

Fördelen med detta system är, att ingen golfspelare släpps ut på banan utan att a) ha fått en grundläggande säkerhetsutbildning, och b) ha uppnått en viss färdighet i spelet, och kunskap om vilka regler som gäller för spelet och för det allmänna uppträdandet.

Varje golfspelare som beträder en golfbana, kan alltså göra detta i den trygga förvissningen om att inte behöva riskera att utsättas varken för onödiga risker eller dröjsmål och irritation på grund av ovana och okunniga medspelare.

Ingår i SPKs Grundutbildning

Fr.o.m. 1 juli 1997 skall var och en pistolskytt, som vill delta i tävlingar, såväl inom som utom den egna klubben, ha genomgått en av Sv. Pistolskytteförbundet och Sv. Sportskytteförbundet fastställd grundutbildning.

För att kunna styrka sin kompetens kommer de skyttar som avlagt godkända prov att tilldelas ett pistolskyttekort. Detta kort ska alltid medföras och uppvisas vid deltagande i tävling.

Prov och utbildning för att klara detta är nu en del i SPK´s grundutbildning. Grundutbildningen är dessutom obligatorisk för alla nya medlemmar som inte sedan tidigare innehar minst Svenska pistolskytte förbundets Bronsmärke.

Ni kan det redan?

Samtliga medlemmar kan deltaga i denna utbildning till självkostnadspris. De som anser att kundskaperna är tillräckliga kan deltaga i det provtagnings tillfälle som arrangeras under Vår och Höst kurserna.

Avgift

Avgiften för detta prov är endast 50 kr. Nya medlemmar som deltager i grundutbildning betalar ingen extra avgift för provet.

Misslyckats med provet?

Lugn det är bara att läsa på och skriva igen tills ni klarar det.

Kommentera