Fält – FAQ

Fältskytte – en kul form av skytte, i terränglådan (skogen), på olika håll, olika tider,små som stora mål, fallande, gungande, fasta, omkullfallande.

Öppna Riktmedel – Kornet fram på pipan, och siktet i bak på vapnet. Fyrkanten skall passas in i skåran på siktet.

Struket korn – Se ovan. Kornet passas in i siktet. När överkanten på siktet linjerar med överkanten på siktet, så kallas det för struket korn.

Fokusera – ”att se på en viss punkt”

Siktbild – Så som det ser ut när tavlan, kornet och siktet befinner sig på ett sådant sätt att man träffar där man vill.

Träffpunkt – Där kulorna träffar i förhållande till siktbilden

Sikta Ballong – När siktbilden ser ut som på bilderna på de två översta siktbilderna, dvs., som om en ”ballong” låg o balanserade på det strukna kornet.

Stationschefen är den person som leder skjutningen och som talar om för skyttarna när de får skjuta och när de får gå fram och titta på tavlorna. Stationschefens kommandon måste följas av alla.

Kommentera