Tävlingslicens

 

Grundutbildningar i Dynamiskt Skytte hålls inom många av de till förbundet anslutna föreningarna men det finns också instruktörer som håller kurser i privat regi. Innehållet i kurserna är detsamma men själva upplägget kan skilja sig åt beroende på var man utbildar sig. Grundkursen kan grovt indelas i teori och praktisk skjutinstruktion.

Teoridelen utgör stommen där man tar del av och studerar regelboken, säkerhetskraven, utrustning, RO-kommandon, tävlingsupplägg, poängräkning mm mm.
Avslutas med tentamen på teorin. Skriftligt test på 60 minuter. För att kunna examineras  och erhålla tävlingslicens krävs godkänt resultat på teoriprovet.

Den praktiska delen innehåller den mer specifika skjututbildningen där man drillas i säkerhet, säker vapenhantering, tävlingsmetodik och självklart ytterligare säkerhet. Här får man också möjlighet att praktisera regeltolkning, poängräkning stationsutformning, märkesskjutning osv.
Denna del avslutas med en examination som vid godkänt resultat leder till en globalt giltig tävlingslicens för IPSC-skytte. Examinationen görs av en av förbundets godkända examinatorer. Tävlingslicens är ett krav för att få tävla på sanktionerade matcher.

 

Kommentera