Precision – Mål

Mål
Som mål används den internationella pistoltavlan. Tavlan har yttermåtten 60 x 60 cm.

ring X = 25 mm
ring 10=50 mm
ring 9=100 mm
ring 8=150 mm
ring 7=200 mm
ring 1=500 mm

Kommentera