Kurs för att ta tävlingslicens i dynamiskt skytte.

Kursen kommer att bedrivas på ordinarie träningstid för dynamiskt skytte dvs 18:00-ca 21:00 på söndagar i hallen fram till uppskjutning som troligtvis kommer att ske någon gång i december/januari beroende på när elever är redo att eximineras samt när en eximinator kan komma och göra detta.

Kursen startar nu på söndag den 6/11.

För att gå kursen skall man ha:

  • Lämpligt govvapen. Om man man själv kan ordna uppsiktsutlåning av en kamrat är detta ok men då skall den ansvariga vapenägaren vara med hela tiden och ta ansvar för sitt vapen.
  • Lämpligt bälteshölster och som täcker varbygeln samt minst två magasin gärna fyra  magasin.
  • Minst en magasinshållare gärna tre stycken.
  • Ca 150 skott per träningstillfälle.

För att kunna få ut sin tävlingslicens måste man vara medlem i en klubb anslutet till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Kostnad för kursen är 500 kr för SPK-medlemmar och 1000 kr för övriga (dessa penger går till SPK verksamhet).

Anmälan gör till Mats Parhammar, 073-0746744 eller Peter Svedberg, 070-6404169.