Medlemsmöte om ny skjuthall Onsdagen 26/6 kl. 19:00. Paviljongen Blåberget.


Medlemsmöte om ny skjuthall
Onsdagen 26/6 kl. 19:00. Paviljongen Blåberget

För att kunna gå vidare med planerna på att ersätta den rasade skjuthallen i Lillhällom med en annan måste vi ta reda på hur medlemmarna vill ha det.  Styrelsen kallar därför till ett medlemsmöte för att besluta om vi skall fortsätta söka efter en lokal. Eftersom nuvarande medlemsavgift inte räcker till för att betala för lokalhyra ( hyran i Lillhällom var väldigt låg ) frågar vi även efter hur hög avgift medlemmarna tycker att vi kan tolerera.

I inbjudan skickar vi med ett formulär som kan skickas in ifall man inte kan närvara på mötesdagen. Detta för att alla skall kunna delge sin åsikt.

Frågorna vi söker svar på är:

Skall SPK ha en inomhuslokal överhuvudtaget?

Hur mycket är vi villiga att betala?

Väl mött

Styrelsen

Publicerad:
2019-06-12

Länk till formuläret: http://sundsvallspk.se/inbjudning/Formular.pdf