Kallelse till extra årsmöte


Extra årsmöte.
Torsdagen 190613 Kl. 18:00 paviljongen Blåberget.

Ang. inomhusskjuthall.

Bakgrunden till mötet är att styrelse och medlemmar under en längre tid sökt efter en ny
inomhushall att bedriva verksamheten i utan att det skulle generera ökade kostnader.
Vi har nu förstått att det inte är realistiskt, utan att marknadspriset är ca: 2 till 3 ggr högre än det vi
betalade för lokalen i Lillhällom ( 15000 kr/mån i kallhyra ).
Mötet ska ta ställning till om vi ska fortsätta att leta efter en hall eller inte, och i så fall även ta
ställning till hur hög medlemsavgift vi är villiga att betala för den.
Den nya medlemsavgiften börjar i så fall gälla från den dag ett kontrakt skrivs för en ny lokal.
Styrelsens förslag är att vi söker efter en lokal som kräver en medlemsavgift på maximalt 3500 kr/år.