INNEKRETSCUPEN 2017-02-04.

Vill uppmärksamma denna tävling som består av 7 serier precision standardmedaljgrundande, efter detta en fikapaus medan resultaten räknas ut och delges de tävlande som skall indelas i 3 manna lag där minst en skytt skall vara klass 2 eller lägre, sedan genomförs cupen som en utslagstävling där bästa lag vinner. En rolig och intressant tävling.
Vår förhoppning är att så många klubbar som möjligt ställer upp samt att klubbens medlemmar också aktiverar sig, man kan ha så många lag som fyller fodringarna.
Bansektionen